Trykkeri, gjort enkelt

Sekvens er en helhetlig løsning for produksjon, lagring og distribusjon av trykksaker.

Slik fungerer det

1

Første skritt er enkelt

Last opp dokumentet du vil et trykke eller velg opptrykk av et tidligere produkt. Oppgi antall og hvor produktet skal sendes.

2

Andre skritt er valgfritt

Hvis du ikke har tilgang til å bestille trykksaker på organisasjonens vegne sender Sekvens en forespørsel om godkjenning til din leder. (valgfritt)

3

Tredje skritt trenger du ikke tenke på

Sekvens trykker, pakker og sender produktet til mottakerene.

4

Fjerde skritt er enda enklere enn det første

Produkter og faktura sendes ut som avtalt. Rapporter kan hentes i Sekvens når du trenger det.

Sekvens gir deg full kontroll over produksjon, lagring og distribusjon av trykksaker.

Konsistent visuell profil

Bestillingsportalen kan inneholde både dine lagervarer og produkter med variabelt innhold - som visittkort, plakater, rollup og banner. Vi lager maler slik at designet blir konsistent selv om mange ulike personer bestiller trykksaker med ulikt innhold.

Full kontroll på alle bestillinger

Du bestemmer selvfølgelig hvem i din bedrift som har tilgang til å bestille varer. Ved å samle administrasjon av alle trykksaker i Sekvens får du full oversikt over forbruket i hele organisasjonen.

Enkelt lagerhold

Lageret er i direkte forbindelse med produksjon og distribusjon - du slipper å håndtere mellomlagring og transport mellom produksjon, lager og distribusjonssentraler. Du unngår forringelse av varer som følge av omlasting, støv, fukt og temperatursvingninger.

Direkte distribusjon

Vi sender direkte fra lager til rett adresse i din organisasjon - enten det er ulike adresser rundt om i Norge eller ulike avdelinger i samme bygg. Du slipper å få varer som må pakkes om og videresendes. Du drar nytte av våre gode avtaler med Norges største distributørerer.

Snakk med vår salgsavdeling for å komme i gang med Sekvens

Kom i gang